در سفر چه چیزی جهت انتخاب ارائه دهنده خدمات برای شما مهم تر است؟

نام و سابقه ارائه دهنده
18%
کیفیت خدمات
0%
خدمات با کیفیت و ارزان
72%
دسترسی آسان
0%
متمایز بودن نوع خدمات
9%
نحوه برخورد
0%
نمایش سوال