در سفر چه چیزی جهت انتخاب ارائه دهنده خدمات برای شما مهم تر است؟

نام و سابقه ارائه دهنده
22%
کیفیت خدمات
0%
خدمات با کیفیت و ارزان
66%
دسترسی آسان
0%
متمایز بودن نوع خدمات
11%
نحوه برخورد
0%
نمایش سوال