در سفر چه چیزی جهت انتخاب ارائه دهنده خدمات برای شما مهم تر است؟

نام و سابقه ارائه دهنده
16%
کیفیت خدمات
8%
خدمات با کیفیت و ارزان
66%
دسترسی آسان
0%
متمایز بودن نوع خدمات
8%
نحوه برخورد
0%
نمایش سوال